POCm-W22C-ULT3

POCm-W22C-ULT3
21,5" lékařský panelový počítač pro EHR a informační systémy

Lékařský panelový počítač určený zejména jako mobilní lékařská pracovní stanice pro systémy EHR s možností dalšího využití též jako informační panel pro pacienta.

Lékařům a zdravotním sestrám umožňuje přístup k elektronickým zdravotním záznamům a nemocničním informačním systémům, k získání laboratorních výsledků a výsledků testů, sledování životních funkcí pacienta, pozorování a změny léčby.