aktuální strana
Ekologie

 

 

 

 

 

 

Firma ve všech aktivitách podporuje ekologické záměry a snahy, vedoucí zejména                 k harmonickému soužití člověka a životního prostředí. Zásadní důraz v oblasti naší podpory životnímu prostředí klademe především na distribuci ekologicky šetrných produktů, zmírňování dopadů produkce na životní prostředí a zavádění systémů recyklace.

 

 

ASEKOL

VISUALCOMM s.r.o. je členem sdružení Asekol, které bylo v České republice založeno jako výkonná složka Asociace spotřební elektroniky, ve které jsou nejvýznamější firmy z oboru spotřební a profesionální elektroniky (Sony, Panasonic, JVC, Philips   a další). Sdružení Asekol bylo založeno za účelem zajištění financování nakládaní s historickými elektrozařízeními. Sdružení Asekol zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím sítě sběrných míst a financování zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu. Informace o sběrných místech a další naleznete zde.

RoHS

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydaná Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1. července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Všechny námi dodávané nové produkty, které pocházejí ze zemí mimo státy EU a které distribuujeme v České republice, tuto direktivitu splňují a tyto výrobky jsou na obalech označeny viditelně značkou RoHS.